Сдружение  “Баскетболен клуб Детска академия Усмихнат баскет”

Вашето мнение

Одобрявате ли заниманията по програма "Усмихнат баскет" да бъдат включени в учебната програма на МОН ?

Събития

You are here

Предложение на Детска академия УСМИХНАТ БАСКЕТ за допълнение към Проекта на БФБ:Национална програма за развитие на българския баскетбол 2020-2023

Уважаеми колеги,

       Предвид реализирането от Академията на Стратегическия Национален проект УСМИХНАТ БАСКЕТ предлагаме включването на следния текст:
" БФБ ще съдейства  на Детска академия УСМИХНАТ БАСКЕТ да обхване в занимания по баскетбол децата от 3г.до 6г.в цялата страна.
    Етапи на реализация:
           1.Мултиплициране в цялата страна на успешно реализирания Проект УСМИХНАТ БАСКЕТ в р-н "Младост",Столична община - занимания в детските градини през учебната година и през ваканцията на изградените игрища със средства на ММС.
             2.Вкючване на Програма УСМИХНАТ БАСКЕТ в учебната на МОН - методиката"Уч.помагало УСМИХНАТ БАСКЕТ"
              3.Подготовка на треньори за УСМИХНАТ БАСКЕТ в НСА,за което имаме договорено съдействие с ректора на НСА Пенчо Гешев-член на Консултативния съвет на Детска академия УСМИХНАТ БАСКЕТ.
                4.Изграждане на Национален център /комплекс/ УСМИХНАТ БАСКЕТ в София.  "
 
       Колеги,
        При включване на този текст и припознаване от БФБ/респективно ММС/ на Национален проект УСМИХНАТ БАСКЕТ,има възможност неговото реализиране да бъде подкрепено от ММС,МОН,МЗ,общините в страната и редица държавни и частни фирми и инвеститори.
         Разчитам текстът да залегне като дългосрочна,стратегическа дейност в Проекта на БФБ 2020-2023 г.Вземете предвид,че в дейността на Детска академия УСМИХНАТ БАСКЕТ участват Атанас Голомеев/УС/ и Георги Глушков
/Консултативен съвет/.
 
       София,13.11.2019г.
                                                    С уважение:
                                         Васил Микулаш,председател на УС на Детска академия УСМИХНАТ БАСКЕТ
13/11/2019