Сдружение  “Баскетболен клуб Детска академия Усмихнат баскет”

Вашето мнение

Одобрявате ли заниманията по програма "Усмихнат баскет" да бъдат включени в учебната програма на МОН ?

Събития

You are here

Методика

ПРЕДСТАВЯНЕ

УСМИХНАТ БАСКЕТ
 В УСЛОВИЯТА НА ДЕТСКИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

ПРОГРАМАТА  УСМИХНАТ БАСКЕТ е предназначена за 5 и 6 годишни деца, които се възпитават в условията на учебните заведения в България:"обогатява" дневния режим на децата и разширява кръгът от средства за физическо възпитание, дава възможност за осъществяване на междупредметни връзки, предизвиква интерес към играта с топка, стимулира процеса на взаимодействие в подготвителната група, формира двигателни умения.Така децата усвояват неусетно в игри основни елементи от баскетбола. УСМИХНАТ БАСКЕТ се включва в учебната програма на подготвителните групи под формата на упражнения, игрови упражнения, подвижни и щафетни игри.

В България предвиденото съдържание кореспондира със заложеното в ядрата: Естествена-приложна дейност", "Спортно-подготвителна дейност", "Игрова двигателна дейност" наобразователно направление "Физическа култура", както и "Игрова среда и игрова култура" на направление "Игрова култура и пресъздаване".

Помагалото УСМИХНАТ БАСКЕТ е съобразено с учебната програма от месец септември до месец май, като за всеки месец средствата са представени по групи. В отделните занимания инструкторът подбира конкретен учебен материал, съобразен с темповете на развитие на децата.Включени са упражнения и игри, и за камповете Детско лято УСМИХНАТ БАСКЕТ през месеците юни, юли и август.

Предвижда се в подготвителната част на всяко едно занимание да се включат средства под №1 за активизиране и загряване на децата. В основната част се планират задачите, описани като №2,3 и 4. От тях за едно занимание се планират две или три. Заключителната част е разтоварваща.

Заниманията се провеждат 2 пъти седмично след 10.30 часа или след 15.30 часа. Продължителността им е 30 минути. Провеждат се в групи "по желание" до 15 деца от специално подготвени инструктори-треньори.

За реализиране на програмата са необходими подвижни детски баскетболни кошове с регулираща се височина на ринга, започваща от 130 см., баскетболни топки №5, конуси/стойки/, площадка/салон/ с разчертано игрище по стандарт УСМИХНАТ БАСКЕТ.

 

Представяме ви  УЧЕБНОТО ПОМАГАЛО на програмата

"УСМИХНАТ БАСКЕТ"


Свали в pdf формат